Veiligheid

Veiligheid in buitensport is voor ons zeer belangrijk. Veiligheid valt en staat met het consequent goed uitleggen van de werkvormen, hoe je materialen gebruikt en erop let dat de deelnemers hun kunnen niet te buiten gaan.

Doorlopend besteden wij aandacht aan vaktechnische aspecten, e.h.b.o en reanimatie en aan de kwaliteit van onze materialen.

We beschikken over een intern veiligheidsprotocol waarin te lezen is welke uitleg bij een werkvorm nodig is en welke materialen daarbij gebruikt dienen te worden. Op een foto is dat nog eens visueel gemaakt.

Ook is er een registratiesysteem waarin de frequentie van het gebruik van de materialen wordt bijgehouden.

Magic Outdoorsport is w.a verzekerd bij Interpolis.